Çmimorja

General Admission

Aktivitetet Vitaland zgjasin nga 60 minuta. Ne sigurohemi gjatë kësaj kohe, fëmijet argëtohen me lojëra pa numërta. çorapet e gomuara Vitaland jane domosdoshme për hyrë tek lojrat e Vitaland dhe kushtojnë 1€ kuadër çmimit.

1 Orë Lojë

6

Zona e femijeve

4€

Zip Line

2

1 Orë Lojë

6€

Për fëmijë + 5 vjeç, mbi 110 cm dhe rriturit.

Ora shtese

4€

Duo

10€

Për fëmijët + 5 vjeç, mbi 110 cm dhe rriturit.

Ora shtese

8€

Zona e Fëmijëve

4€

Zone e dedikuar për femijet nga mosha 18 muajsh deri 2 vjeç dhe nën 110 cm.

Ora shtese

4€

Xhiro Zipline

2€

Një xhiro zipline. Vlenë vetëm për fëmijët + 5 vjec mbi 110 cm dhe te rriturit.